Factsheet Logeeropvang binnen de WLZ en het sociaal domein

De factsheet ‘Logeeropvang’ van de VGN beschrijft wat logeeropvang in de gehandicaptenzorg is en hoe deze voorziening er straks in de Wmo, de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg uit gaat zien.

Voor gemeenten bevat de factsheet informatie die relevant is voor het vormgeven van respijtbeleid voor mantelzorgers in hun gemeente. Voor zorgaanbieders biedt de factsheet handvatten om de voorzieningen een plek te geven in het veranderende zorglandschap.

http://www.vgn.nl/artikel/21142

Extra aandacht voor mondzorg in de gehandicaptensector

De Inspectie voor de Gezondheidszorg is voornemens om een aantal reguliere inspectiebezoeken aan zorgaanbieders te brengen waarin het onderdeel mondzorg deel uitmaakt van het inspectiebezoek. Het doel van het project is primair om het veld te stimuleren om de dagelijkse zorg voor het gebit nadrukkelijk onderdeel te laten zijn of worden van de ondersteuning van de cliënt.  Ook moet mondzorg expliciet als onderwerp in het ondersteuningsplan van de cliënt worden opgenomen.
http://www.vgn.nl/artikel/21189

Artikel Ieder (in): OV-chipkaart en IBAN: Steffie.nl legt uit

Reizen met de OV-chipkaart vindt niet iedereen eenvoudig. Steffie snapt dat. OpSteffie.nl vertelt zij op een begrijpelijke manier alles over de OV-chipkaart. Hetis een van de twee nieuwe programma’s op Steffie.nl. Het Dit programma is in juli online gegaan en legt alles uit over IBAN, het nieuwe bankrekeningnummer. Ook dit taaie onderwerp weet Steffie op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te bespreken.

1400394 Artikelenservice Ieder(in)-OV-chipkaart en IBAN Steffie

Artikel Ieder (in): Hoe de wetgeving verandert

In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet of de zorgverzekeringswet. Voor langdurige zorg wordt een nieuwe wet gemaakt. Dit alles roept veel vragen op. Vooral bij mensen die nu AWBZ-zorg krijgen. Raak ik mijn begeleiding kwijt? Kan ik mijn thuiszorghouden? Moet ik voor hulp bij mijn buren aankloppen? Veel is nog onduidelijk. Dit artikel zet de veranderingen op een rij, gebaseerd op wat begin augustus 2014 bekend is.

 

14-0393 Artikelenservice Ieder(in)-Hoe de zorgwetgeving verandert

TCM: alternatieve klok voor mensen die geen klok kunnen lezen

Op de algemene  ledenvergadering van KansPlus in mei was de heer Pool aanwezig om de werking van de door hem ontwikkelde alternatieve klok te demonstreren. De heer Pool demonstreerde de werking van de klok ook  in Hart van Nederland. U kunt de uitzending bekijken door op onderstaande link te klikken

http://www.hartvannederland.nl/algemeen/2014/klokkijken-zonder-cijfers/

Via de website  is er meer informatie beschikbaar en kunt u de klok ook bestellen.
www.tcm-klok.nl

VGN meldt problemen transitie bij Van Rijn

Hoge en extra kortingen van gemeenten en zorgkantoren, onduidelijkheden en tijdsdruk. Leden van de VGN maken zich zorgen over de continuïteit van zorg voor cliënten en de gevolgen voor medewerkers. De VGN heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) gewezen op de meldingen die aanbieders van gehandicaptenzorg hebben gedaan op het VGN-meldpunt Hervorming Langdurige Zorg.

http://www.vgn.nl/artikel/21097

 

Aan de bel voor een vergeten groep kwetsbare mensen

Nu de grote verhuizing van zorggelden van Rijk naar gemeenten bijna rond is, lijkt het erop dat een belangrijke groep zeer kwetsbare mensen vergeten wordt. Het gaat om kinderen en volwassenen met een grote zorgbehoefte, die dankzij extra zorg en ondersteuning vanuit ouders, familie en zorgaanbieders thuis kunnen blijven wonen. https://iederin.nl/nieuws/17290/aan-de-bel-voor-een-vergeten-groep-kwetsbare-mensen/