Aan de bel voor een vergeten groep kwetsbare mensen

Nu de grote verhuizing van zorggelden van Rijk naar gemeenten bijna rond is, lijkt het erop dat een belangrijke groep zeer kwetsbare mensen vergeten wordt. Het gaat om kinderen en volwassenen met een grote zorgbehoefte, die dankzij extra zorg en ondersteuning vanuit ouders, familie en zorgaanbieders thuis kunnen blijven wonen. https://iederin.nl/nieuws/17290/aan-de-bel-voor-een-vergeten-groep-kwetsbare-mensen/