Artikel Ieder (in): Hoe de wetgeving verandert

In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet of de zorgverzekeringswet. Voor langdurige zorg wordt een nieuwe wet gemaakt. Dit alles roept veel vragen op. Vooral bij mensen die nu AWBZ-zorg krijgen. Raak ik mijn begeleiding kwijt? Kan ik mijn thuiszorghouden? Moet ik voor hulp bij mijn buren aankloppen? Veel is nog onduidelijk. Dit artikel zet de veranderingen op een rij, gebaseerd op wat begin augustus 2014 bekend is.

 

14-0393 Artikelenservice Ieder(in)-Hoe de zorgwetgeving verandert