Ledengroepen KansPlus spelen flexibel in op nieuwe bekostigingssystematiek

KansPlus heeft in november 2013 een nieuwe bekostigingssystematiek ingevoerd voor haar ledengroepen. Kern van de nieuwe systematiek is dat afhankelijk van de grootte van een ledengroep een zeker basisbedrag beschikbaar is voor instandhouding en dat daarnaast een zogenaamde variabel bedrag kan worden toegekend op basis van een aantal overeengekomen criteria. Het principe van prijs/prestatie ligt hieraan ten grondslag.Ledengroepen KansPlus spelen flexibel in op nieuwe bekostigingssystematiek