Rijk geeft uitleg veranderingen zorg

Het ministerie van VWS start vandaag een grote publiekscampagne over de veranderingen in de zorg. Op 1 januari wordt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Allerlei vormen van zorg worden dan niet meer uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Rijk maar van de gemeenten.

Wat dat voor burgers betekent, wordt onder meer uitgelegd in advertenties in kranten en radio- en tv-spotjes. Ook is er een website met uitleg.

Onrust

Uit onderzoek van de ouderenorganisatie ANBO blijkt dat 70 procent van de Wmo-gebruikers zich ongerust maakt over de veranderingen en ruim twintig procent een beetje ongerust. De meeste onrust is er over de vraag of mensen nog genoeg huishoudelijk hulp krijgen, dat zelf moeten betalen of vrienden of familie moeten inschakelen.

Staatssecretaris van Rijn zei in het Radio 1 Journaal dat er op 1 januari voor mensen die nu zorg ontvangen niet onmiddellijk wat verandert. “Dat kan natuurlijk anders worden want de gemeente gaat daarover besluiten. Maar er is voor al die mensen ook overgangsrecht, dus er zal in 2015 niet gek veel veranderen.”

Passend

Daarna is het de bedoeling dat mensen “passende” zorg ontvangen, die op hun situatie is toegesneden. De gemeenten bepalen wat passend is en sluiten voor hun inwoners contracten met leveranciers.

http://nos.nl/artikel/710507-campagne-voor-veranderingen-zorg.html

Fatima Zorg ontvangt internationaal Planetree label

Fatima Zorg, een Nederlandse zorginstelling voor de begeleiding en behandeling van mensen met een ernstige verstandelijke beperking, heeft als allereerste ter wereld in de gehandicaptenzorg het internationale Planetree label voor mensgerichte zorg in ontvangst genomen. Het internationale Planetree label geeft aan dat de instelling voldoet aan de twaalf componenten van het Planetree zorgmodel, die garant staan voor een combinatie van betere zorg, helende omgeving en een gezonde organisatie.
http://www.vgn.nl/artikel/21508

Vacature LCvV commissielid

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is een commissie als genoemd in art. 10 lid 1 van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector. De LCvV bemiddelt en/of doet bindende uitspraken in geval van een geschil tussen een cliëntenraad en de zorgaanbieder. De commissie is zorgbreed ingesteld en wordt in stand gehouden door de branche- en koepelorganisaties Actiz, NVZ, VGZ, GGZ Nederland, LSR, LOC, VraagRaak en MEE

De LCvV is per 1 januari 2015 op zoek naar een:

LCvV commissielid, tevens wnd. voorzitter

Functie eisen:

 • jurist met brede kennis van het gezondheidsrecht;
 • de ontwikkelingen in de zorg volgen;
 • ervaring met het deelnemen aan -, en leiden van formele (hoor)zittingen;
 • ruime ervaring met taken en verantwoordelijkheden op het niveau van deze functie;
 • affiniteit met informele/ alternatieve geschilbeslechting;
 • affiniteit met bestuur en medezeggenschap in de zorgsector;
 • goed kunnen communiceren, zowel met cliëntenraden als met bestuurders;
 • in de praktijk niet geassocieerd worden met een brancheorganisatie of organisatie van cliëntenraden;
 • belangrijk is voldoende inzetbaarheid/beschikbaarheid voor de LCvV, zodat verzoeken voortvarend behandeld kunnen worden.Het commissielid zal deelnemen aan zittingen als commisslielid en in geval van verhindering van de vaste voorzitter ook als waarnemend voorzitter. Tevens dient u inzet te kunnen worden als bemiddelaar en wordt er verwacht dat u deelneemt aan de halfjaarlijkse plenaire vergaderingen. Benoeming geschiedt voor vier jaar met de mogelijkheid van eenmaal verlenging met nog vier jaar.  Reacties op deze vacature graag voor 29 oktober 2014 richten aan de secretaris van de LCvV:
 •  
 • Het LCvV reglement regelt de werkwijze van de LCvV alsmede de aanstelling van de leden. Dit reglement en meer achtergrond informatie over de LCvV kunt u vinden op:www.vertrouwenslieden.nl.
 • Er wordt aan leden van de LCvV een vergoeding per bijeenkomst uitgekeerd gebaseerd op het BRRA, tarief rechter-plaatsvervanger. Tevens ontvangt u een reiskostenvergoeding.

Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) t.a.v. mr. L. Bos Postbus 8258 3503 RG UTRECHT

E-mail: info@vertrouwenslieden.nl

 

De sollicitatiegesprekken zullen in week 46 plaatsvinden.

 

 

MEE.

 

vacature tekst def