Vacature LCvV commissielid

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is een commissie als genoemd in art. 10 lid 1 van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector. De LCvV bemiddelt en/of doet bindende uitspraken in geval van een geschil tussen een cliëntenraad en de zorgaanbieder. De commissie is zorgbreed ingesteld en wordt in stand gehouden door de branche- en koepelorganisaties Actiz, NVZ, VGZ, GGZ Nederland, LSR, LOC, VraagRaak en MEE

De LCvV is per 1 januari 2015 op zoek naar een:

LCvV commissielid, tevens wnd. voorzitter

Functie eisen:

 • jurist met brede kennis van het gezondheidsrecht;
 • de ontwikkelingen in de zorg volgen;
 • ervaring met het deelnemen aan -, en leiden van formele (hoor)zittingen;
 • ruime ervaring met taken en verantwoordelijkheden op het niveau van deze functie;
 • affiniteit met informele/ alternatieve geschilbeslechting;
 • affiniteit met bestuur en medezeggenschap in de zorgsector;
 • goed kunnen communiceren, zowel met cliëntenraden als met bestuurders;
 • in de praktijk niet geassocieerd worden met een brancheorganisatie of organisatie van cliëntenraden;
 • belangrijk is voldoende inzetbaarheid/beschikbaarheid voor de LCvV, zodat verzoeken voortvarend behandeld kunnen worden.Het commissielid zal deelnemen aan zittingen als commisslielid en in geval van verhindering van de vaste voorzitter ook als waarnemend voorzitter. Tevens dient u inzet te kunnen worden als bemiddelaar en wordt er verwacht dat u deelneemt aan de halfjaarlijkse plenaire vergaderingen. Benoeming geschiedt voor vier jaar met de mogelijkheid van eenmaal verlenging met nog vier jaar.  Reacties op deze vacature graag voor 29 oktober 2014 richten aan de secretaris van de LCvV:
 •  
 • Het LCvV reglement regelt de werkwijze van de LCvV alsmede de aanstelling van de leden. Dit reglement en meer achtergrond informatie over de LCvV kunt u vinden op:www.vertrouwenslieden.nl.
 • Er wordt aan leden van de LCvV een vergoeding per bijeenkomst uitgekeerd gebaseerd op het BRRA, tarief rechter-plaatsvervanger. Tevens ontvangt u een reiskostenvergoeding.

Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) t.a.v. mr. L. Bos Postbus 8258 3503 RG UTRECHT

E-mail: info@vertrouwenslieden.nl

 

De sollicitatiegesprekken zullen in week 46 plaatsvinden.

 

 

MEE.

 

vacature tekst def