Kwartiermaker Doortje Kal spreekt op bijeenkomst KansPlus over belangenbehartiging in eigentijds perspectief

KansPlus organiseerde op zaterdag 22 november de themabijeenkomst: ‘Belangenbehartiging in eigentijds perspectief’.
Mevrouw Doortje Kal ging o.a. in haar inleiding in op de plek die kwetsbaarheid mag hebben in de  samenleving. Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst verschijnt in het decembernummer van de PlusPunt en op deze website. Door op onderstaande link te klikken kunt u de inleiding lezen.
Inleiding kwartiermaker Doortje Kal op themabijeenkomst KansPlus ‘Belangenbehartiging in eigentijds perspectief’

 

MeldhetMona: meldpunt voor mantelzorg (CDA)

Mantelzorgers nemen belangeloos en vanzelfsprekend de zorg en verantwoordelijkheid voor een familielid of buurtgenoot op zich. Dat is onbetaalbaar. Deze groep wordt steeds meer belast. Het CDA vreest dat dit met de veranderingen in de zorg nog meer zal gaan gebeuren. Het CDA wil pal staan voor mantelzorgers op wie straks een te groot beroep wordt gedaan en zich inspannen om misstanden aan de kaak te stellen – maar liever: te voorkomen.

Dit meldpunt heeft als doel de problemen van mantelzorgers in kaart te brengen zodat dit onderwerp op de Haagse agenda blijft staan. Waar lopen mantelzorgers tegenaan? De reacties worden altijd vertrouwelijk behandeld en zoveel mogelijk voorzien van een passend antwoord.

Bezoek www.CDA.nl/meldhetMona of volg Mona Keijzer op Twitter(@MonaKeijzer) om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws met betrekking tot de mantelzorg.

Heeft u verdere vragen of aanvullende opmerkingen, dan kunt u een mail sturen naar meldhetMona@cda.nl.

 

22 november: Themabijeenkomst KansPlus: ‘Belangenbehartiging in eigentijds perspectief’

Moeten we mobiliseren, protest aantekenen, verzet plegen, samenwerken, onszelf opnieuw of anders organiseren, hoe zit het eigenlijk met ledenparticipatie? Hoe kom je nou echt op voor je verstandelijk gehandicapte zoon of dochter en op wie mag je nu rekenen? Wat kun en moet je zelf doen? Deze en andere vragen spelen zich af rond de vraag: Hoe geven we vorm aan effectieve en efficiënte belangenbehartiging in eigentijds perspectief?
Uitnodiging KansPlus Themabijeenkomst Belangenbehartiging in eigentijds perspectief

Algemene (Leden) Vergadering KansPlus 22 november 2014

A-Uitnodiging-AV-22 november 2014 A-Uitnodiging-AV-22 november 2014
B-Agenda-AV-22 november 2014 def
C-Agendapunt-2-AV-22 november 2014
DD-Bijlage-agendapunt-2-Uitnodiging-KansPlus-Themabijeenkomst
E-Bijlage-agendapunt-2-Aanmeldformulier
F-Agendapunt-4-AV-22 november 2014
G-Agendapunt-5-AV-22 november 2014
H-Bijlage-agendapunt-5-LB-inclusief samengevoegde cijfers
I-Agendapunt-6-AV-22 november 2014
J-Bijlage-agendapunt-6-concept-Jaarplan-2015-AV-22 november 2014
K-Bijlage-agendapunt-6-Meerjarenbegroting-2015-2017
L-Agendapunt-7-AV-22 november 2014
M-Bijlage-agendapunt-7-Case programma Belangenbehartiging Lokaal
N-Agendapunt-8-AV-22 november 2014
O-Agendapunt-9-AV-22 november 2014
P-Bijlage-agendapunt-9-Concept notulen Algemene Vergadering d.d. 24 mei 2014
Q-bijlage-AGP-9-Presentatie-Lof-der-Oppervlakkigheid
R-Bijlage-II-Concept-notulen-24-mei-2014-Laudatio-Yolanda-Goppel
S-Bijlage-Actie-besluitenlijst-AV-24 mei 2014