Algemene (Leden) Vergadering KansPlus 22 november 2014

A-Uitnodiging-AV-22 november 2014 A-Uitnodiging-AV-22 november 2014
B-Agenda-AV-22 november 2014 def
C-Agendapunt-2-AV-22 november 2014
DD-Bijlage-agendapunt-2-Uitnodiging-KansPlus-Themabijeenkomst
E-Bijlage-agendapunt-2-Aanmeldformulier
F-Agendapunt-4-AV-22 november 2014
G-Agendapunt-5-AV-22 november 2014
H-Bijlage-agendapunt-5-LB-inclusief samengevoegde cijfers
I-Agendapunt-6-AV-22 november 2014
J-Bijlage-agendapunt-6-concept-Jaarplan-2015-AV-22 november 2014
K-Bijlage-agendapunt-6-Meerjarenbegroting-2015-2017
L-Agendapunt-7-AV-22 november 2014
M-Bijlage-agendapunt-7-Case programma Belangenbehartiging Lokaal
N-Agendapunt-8-AV-22 november 2014
O-Agendapunt-9-AV-22 november 2014
P-Bijlage-agendapunt-9-Concept notulen Algemene Vergadering d.d. 24 mei 2014
Q-bijlage-AGP-9-Presentatie-Lof-der-Oppervlakkigheid
R-Bijlage-II-Concept-notulen-24-mei-2014-Laudatio-Yolanda-Goppel
S-Bijlage-Actie-besluitenlijst-AV-24 mei 2014