Tips voor het keukentafelgesprek: een goede voorbereiding van groot belang

Nu de gemeenten meer zorg- en ondersteuningstaken krijgen, zullen ook meer mensen te maken krijgen met het zogeheten keukentafelgesprek. Dit gesprek met de gemeente is zeer belangrijk, omdat het gevolgen heeft voor de zorg en ondersteuning die mensen krijgen. Bereid u daarom goed voor en stel u vooraf op de hoogte van de bezwaarprocedure die de gemeente hanteert.
Tips voor het keukentafelgesprek