WLZ vandaag in Eerste Kamer

Vandaag  stemt de Eerste Kamer over de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Na een schriftelijke voorbereiding en een debat dat op 25 november 2014 plaatsvond, wordt de laatste stap gezet in de parlementaire behandeling van de Wlz. In het debat is gebleken dat een meerderheid van de partijen vóór de wet zal stemmen. Hierdoor gaat de Wlz op 1 januari 2015 van kracht.
http://www.vgn.nl/artikel/21724

Cliënt wil weten waar hij aan toe is in 2015

Het rapport ‘Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd?’  is beschikbaar. Hierin staan de uitkomsten van de in september gehouden raadpleging van mensen die nu AWBZ-zorg krijgen maar volgend jaar voor hun ondersteuning bij de gemeente moeten aankloppen. In de rapportage zijn ruim 3000 reacties meegenomen. De raadpleging is uitgevoerd door negen landelijke cliëntenorganisaties.
https://iederin.nl/nieuws/17402/client-wil-weten-waar-hij-aan-toe-is-in-2015/

Wie van de vergeten groep kan kiezen voor de WLZ?

Alleen mensen die 24-uurszorg en toezicht nodig hebben krijgen ook toegang tot de Wlz. Het gaat dan om mensen die, in plaats van een indicatie in een hoog zorgzwaartepakket (zzp),  een hele hoge indicatie in functies en klassen hebben gekregen. Zij voldoen aan de criteria die in onderstaande bijlage staan beschreven.
https://iederin.nl/nieuws/17405/wie-van-de-vergeten-groep-kan-kiezen-voor-de-wlz-/

Algemene (Leden) Vergadering KansPlus

Op zaterdag 22 november vond de 17e Algemene (Leden) Vergadering van KansPlus plaats. In de ochtend was er de themabijeenkomst: Belangenbehartiging in eigentijds perspectief. Zie voor het verslag van deze bijeenkomst elders op onze website
http://www.kansplus.nl/2014/12/01/7981/

Na de lunch sprak de heer Rein Baneke, voorzitter van KansPlus een welkomstwoord.
Inleiding voorzitter Rein Baneke huishoudelijk deel Algemene Vergadering

Rein BanekeIn het huishoudelijk deel van de vergadering zijn de aanwezigen geïnformeerd over de voortgang van het jaarwerkplan en is de  exploitatie van 2014 besproken.

De samengestelde jaarrekening 2013 is besproken en goedgekeurd. Evenals de bijbehorende begroting. Het concept jaarplan 2015 werd ook door de vergadering goedgekeurd. Met name de informatievoorziening en de belangenbehartiging op individueel en lokaal niveau zijn speerpunten voor 2015.  De landelijke collectieve belangenbehartiging wordt voornamelijk uitgevoerd door Netwerk Ieder(in) in samenwerking met andere landelijke koepels.

De versterking van het middenveld is van groot belang gezien de decentralisatie per 1 januari. KansPlus heeft een projectaanvraag lopen bij diverse fondsen om de lokale belangenbehartiging te kunnen versterken.

IMG_6416

 

 

 

 

Verder worden de banden met de familieverenigingen en de cliëntenraden aangetrokken en kunnen de ledengroepen van KansPlus hiermee aan de slag. Bij het innovatiefonds van KansPlus komen aanvragen voor vernieuwende werkzaamheden binnen.

IMG_6415