Jaarverslag Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en

scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliƫntenraden en zorgaanbieders.

De LCvV verricht haar werkzaamheden op grond van de Wet medezeggenschap

cliƫnten zorginstellingen (Wmcz).

jaarverslag LCvV2013