WLZ vandaag in Eerste Kamer

Vandaag  stemt de Eerste Kamer over de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Na een schriftelijke voorbereiding en een debat dat op 25 november 2014 plaatsvond, wordt de laatste stap gezet in de parlementaire behandeling van de Wlz. In het debat is gebleken dat een meerderheid van de partijen vóór de wet zal stemmen. Hierdoor gaat de Wlz op 1 januari 2015 van kracht.
http://www.vgn.nl/artikel/21724