Brief cliëntenorganisaties aan Vaste Kamercommissie over AO WMO 11 december

Aan de Vaste Kamercommissie van VWS

Op 11 december debatteert u over de laatste eindjes van de hervorming van de langdurige zorg.
De gezamenlijke cliëntenorganisaties maken zich op de drempel van deze enorme operatie
ernstig zorgen over de continuïteit van de zorg voor de mensen waar het om gaat. Veel mensen
leven in grote onzekerheid en vragen zich af of zij na de kerstdagen nog wel kunnen rekenen op
hun zorg en ondersteuning.Wij vragen de staatssecretaris daarom dringend om nog verantwoordelijkheid te blijven nemen
voor het systeem om te voorkomen dat mensen in de kou blijven staan. Te veel gemeenten
hebben hun zaakjes voor de zorgtaken die zij krijgen nog niet op orde. Maar ook de
bezuinigingen op de huishoudelijke hulp hebben op dit moment grote gevolgen voor mensen die
dit zien wegvallen of halveren. En ook hoe de zorgkantoren en zorgverzekeraars hun taken gaan
uitvoeren is nog niet op alle punten duidelijk. Het is belangrijk dat de staatssecretaris zijn
verantwoordelijkheid toont en geen mensen door systemen in de knel laat komen.
Brief 14-0436 AO wmo 11-12