Intensieve zorg zonder zorgzwaartepakket, de WLZ criteria en het WLZ overgangsrecht

Intensieve zorg zonder zorgzwaartepakket

Er zijn enkele honderden mensen met extramurale AWBZ-zorg die ook voldoen aan de Wlz-criteria. Zij kunnen zich melden bij het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht. In de kamerbrief van 9 december 2014 ( Duidelijkheid voor mensen met zware zorg ) staat dat mensen die voldoen aan de Wlz-criteria en door het Informatiepunt  zijn geregistreerd, ook onder het overgangsrecht vallen. Neem contact op met het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht van Per Saldo en Ieder(in). Het Informatiepunt is bereikbaar, of per e-mail: wlz-overgangsrecht@iederin.nl. Belangrijk is dat uw melding uiterlijk 29 december binnen is anders kan deze niet meer verwerkt worden!
Ongeveer 14.000 kinderen en volwassenen krijgen intensieve zorg op basis van AWBZ-functies en klassen. Bijvoorbeeld een combinatie van een aantal uren begeleiding, behandeling, persoonlijke verzorging en verpleging. Zij hebben geen zorgzwaartepakket. Men noemt dit zorg zonder verblijf. In 2015 gaat de zorg zonder verblijf over naar gemeenten en zorgverzekeraars.

De groep mensen met intensieve zorg zonder verblijf (en dus zonder zorgzwaartepakket) kan echter in aanmerking komen voor het Wlz-overgangsrecht (= overgangsrecht op basis van de Wet langdurige zorg). Dit geldt voor jeugd en volwassenen.
141217 Wlz-indicerbaren