Zorgkantoren korten gehandicaptenzorg meer dan afgesproken

Leden van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) verwachten dat de zorg voor hun cliënten verschraalt als gevolg van de toegenomen tariefskortingen die zorgkantoren doorvoeren. Dit valt op te maken uit het rapport ‘Awbz/WLZ 2015 Zorgcontractering 2015’ van het jaarlijkse ledenonderzoek naar het inkoopgedrag van de zorgkantoren.
http://www.vgn.nl/artikel/22059