PlusPunt maart 2015 online!

In deze PlusPunt staan boeiende artikelen over Marlise, die door ontwikkelingen in de zorg eerder uit huis is gegaan; over het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap; over het KansPlusproject ‘Samen staan we sterker: Lokale Belangenbehartiging; en het afscheidsinterview met KansPlus directeur Jo Terlouw.
Het ZEG’s katern bevat artikelen over de invloed van de deelraad cliënten van Fatima Zorg op het verlenen van zorg en ondersteuning volgens Planetree en een verslag van een rondetafelbijeenkomst over het werk van de cliëntenraad.
Deze keer in de PlusPunt het katern van Ledengroep KansPlus Midden-Overijssel.
http://issuu.com/stichtingmeo/docs/pluspunt_kansplus_maart_2015?e=10113032/11880433

 

Flyer ‘Anders Vasthouden’: oudercursus over het loslaten van je kind

Een kind met een beperking is op de weg naar volwassenheid vaker aangewezen op steun dan je andere kinderen. Hoe kun je dat zo vormgeven dat ook je kind met een beperking een meer volwassen en zelfstandig leven krijgt zónder dat je het helemaal loslaat? Hoe leer je om anders vast te houden? Het inschatten wat je hem of haar zelf kan laten beslissen of doen, én wat jouw rol daarin is, maakt het loslaten tot een boeiende opdracht. Mogelijk leidt het tot ontdekkingen die je niet voor mogelijk hield! Of ervaar je wat het anders vasthouden van je kind met jou doet!
Folder Anders Vasthouden

 

 

Boek Desirée Pardon: Dankbaar en blij zijn wij …Een autobiografie

Als je zwanger bent dan is je grootste angst dat je kindje niet gezond is. Als je kinderen hebt is je grootste angst om ze te verliezen.  Desiree Pardon(1968) overkwam het allebei en hierover schreef zij een aangrijpend boek “Dankbaar en blij zijn wij…”

Zoon Thomas werd in 1991 geboren als eerste kind van Desiree (1968) en haar man. Thomas bleek een verstandelijke beperking en autisme te hebben. Daarnaast vertoonde hij zeer moeilijk verstaanbaar gedrag en kreeg hij op latere leeftijd de ziekte van Crohn. Het lag echter niet in de lijn der verwachting dat hij op zo’n jonge leeftijd (19) zou overlijden.

Het boek, over haar leven met en zonder Thomas, schreef zij in een tijdspanne van 20 jaar. Het boek is openhartig en ongecensureerd. Over haar zoektocht naar goed moederschap, geluk, acceptatie. Over haar verdriet, boosheid, onmacht en angst. Over haar strijd voor een goed leven voor haar zoon en voor haar gezin. Over afscheid en rouw. En bovenal over haar alles overstijgende liefde voor dit bijzondere kind.

Voor zorgprofessionals en voor ouders van een kind met een zorgvraag en hun omgeving.

Dit boek is een aanrader voor zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg. Nu de zorg zo georganiseerd moet worden dat er een steeds groter beroep op ouders gedaan wordt  kan het bijdragen aan meer begrip voor ouders, waarom ze zijn zoals ze zijn. Dit kan van toegevoegde waarde zijn in de samenwerking.

Met name ouders die langer onderweg zijn zullen zich misschien herkennen in de ervaringen van de auteur. Zij zullen herkennen dat de enorme worsteling, de soms verwarrende gedachten en gevoelens die je liever niet toelaat, kunnen en mogen bestaan naast de enorme liefde voor dit kind dat zo anders is.

 

Titel: Dankbaar en blij zijn wij…

Auteur: Desiree Pardon

Uitgever: Desiree Pardon

ISBN: 978-90-9028952-6

Prijs: € 17,50

Verkrijgbaar via:  www.dankbaarenblijzijnwij.nl

 

Het boek is vanaf medio april leverbaar.

Samen staan we sterker: KansPlusprogramma Lokale belangenbehartiging

In februari is het programma Lokale belangenbehartiging gestart. Doel hiervan is de plaatselijke en regionale ledengroepen van KansPlus extra te ondersteunen en toe te rusten om vanuit de eigen omgeving bij te dragen aan een goed leven van mensen met een verstandelijke beperking. Door verschuiving van taken van de landelijke overheid naar de gemeenten, is belangenbehartiging gericht op plaatselijke politiek en aanbieders veel belangrijker geworden.

 Veel veranderingen

Vanaf dit jaar zijn er grote veranderingen in het zorgstelsel en de wetgeving doorgevoerd. De landelijke overheid heeft een groot aantal taken aan gemeenten overgedragen. Zo is bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking niet meer landelijke geregeld, maar moeten gemeenten daarvoor zorgen. Ook de dagbesteding (en het vervoer) voor mensen die thuis wonen valt onder de Wmo, en is daarmee de verantwoordelijkheid  van de gemeente geworden.

Lokale belangenbehartiging belangrijker

Mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaarder dan de gemiddelde burger. Hun kwetsbaarheid vraagt om steun van mensen die hen bijstaan bij het behartigen van hun belangen en die voor hen opkomen in de samenleving.  Dat biedt nieuwe kansen voor directe beïnvloeding, maar komt niet vanzelf tot stand.

Lokale belangenbehartiging stelt nieuwe en hoge eisen aan de vrijwilligers van de ledengroepen van KansPlus. Meestal hebben de ledengroepen zich hiermee niet eerder bezig gehouden, en is er doorgaans (te) weinig ervaring en deskundigheid om aan de slag te gaan met belangenbehartiging.

 

Programma Lokale Belangenbehartiging om bij te dragen aan een goed leven

KansPlus wil met het Programma bereiken dat stevige lokale en regionale netwerken ontstaan die opkomen voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking, zodat zij een goed leven kunnen leven. De netwerken hebben de meest actuele lokale en landelijke kennis die belangrijk is voor het behartigen van belangen. Ze kennen de sociale kaart en begrijpen hoe ze het beste politiek en aanbieders in hun omgeving kunnen benaderen. Ook dragen de netwerken bij aan de zichtbaarheid en emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving. Ze bundelen alle relevante kennis en kunde en voorkomen versnippering.

Binnen het programma wordt gewerkt aan: netwerkontwikkeling, kennisdeling en zichtbaarheid, scholings- en trainingsactiviteiten en een werkwijze om op basis van registratie van vragen en ervaringen goed en actueel geïnformeerd te zijn over onderwerpen die spelen.  Het Programma is mogelijk door financiering van: Fonds Nuts Ohra, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het VSB-fonds.

Het Programma is medio februari gestart en duurt 1 jaar.

 

Klankbordgroep: Wie doet mee?

Mensen (leden en niet-leden van KansPlus) die vanuit hun expertise inhoudelijk willen adviseren over de activiteiten binnen het Programma, nodigen we van uit om deel te nemen aan de klankbordgroep van het Programma. Denk daarbij aan deskundigheid op het gebied van netwerkontwikkeling, lokale politiek, belangenbehartiging, communicatie, social media, scholing en training, sociale kaarten, CRM-systemen, call-centra etc. Uitgegaan wordt van ca 3 contactmomenten gedurende het jaar dat het Programma wordt uitgevoerd.

 

In memoriam de heer Piet Huijsmans

Knipsel

 

 

IN MEMORIAM

Van de ledengroep KansPlus Midden-Overijssel namen wij met droefheid kennis van het overlijdensbericht van de heer Piet Huijsmans. Piet Huysmans werd in 1973 benoemd tot bestuurder van één van de rechtsvoorgangers van KansPlus, namelijk het Zorgenkind (als oudervereniging opgericht in 1957). De verenigingen het Zorgenkind en Helpt Elkander zijn in 1976 gefuseerd tot de VOGG (vereniging van ouders en verwanten van geestelijk gehandicapten). In 2007 is de VOGG  gefuseerd met het Werkverband van Ouder- en familieverenigingen van mensen in Instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap tot KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten).
Door al deze ontwikkelingen heen heeft Piet Huijsmans zich een zeer  betrokken, warm, betrouwbaar en betekenisvol bestuurder getoond op wie men kon bouwen.
In 1987 is hij voorzitter van de ledengroep Midden-Overijssel geworden. In 2001 ontving hij uit handen van de heer Jaap Dijk, bestuurder van het landelijk bestuur van KansPlus, de zilveren speld van verdienste met oorkonde. De vereniging is de heer Huijsmans dankbaar voor zijn vele bijzondere werkzaamheden en wenst zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel kracht bij het dragen van het grote verlies.
Het overlijdensbericht opent u door op onderstaande link te klikken
Scan0004

Namens het bestuur van KansPlus Midden-Overijssel,

Harrie Wolterink

namen het Landelijk bestuur van KansPlus,

Rein Baneke

vanHartevakanties 18 Noordelijk Open van 13 tot en met 15 maart

Topspin-4

 

 

 

MEPPEL – Het vanHartevakanties 18e Noordelijk Open in Meppel vindt dit jaar plaats van 13 tot en met 15 maart bij MLTC in Meppel. In de hoogtijdagen deden ruim vijftig rolstoeltennissers mee aan het toernooi, dat meetelt voor de nationale rolstoeltennisranglijst, en die aantallen wil organisator Stichting Top Spin graag weer ontvangen. Dit kan met het aantrekken van de nieuwe hoofdsponsor Recreatiecentrum van Harte uit Echten en de goede faciliteiten die Stichting Top Spin biedt. In de toekomst heeft de organisatie zelfs oren naar een internationale status. “We hebben wel die ambitie”, bekent secretaris/penningmeester Herman Bakker.
PERSBERCIHT vanHartevakanties 18e Noordelijk Open

 

Nieuwsbericht voor penningmeesters van patiënten -of gehandicaptenorganisaties

T.a.v. (nieuwe) penningmeester

Beste penningmeester,

Bent u onlangs penningmeester geworden binnen een patiënten- of gehandicaptenorganisatie? Is uw benoeming aanstaande? Of bent u al langer penningmeester met boekhoudkundige vragen?

Dan bent u op 24 maart en 9 april van 17:30 – 20:00 uur welkom op de cursus voor (nieuwe) penningmeesters.

Programma

In de cursus bespreken we de vaardigheden van het penningmeesterschap aan de hand van de toolkit ‘penningmeester’  van PGOsupport. Aan de orde komen:

  • taken en verantwoordelijkheden van de penningmeester
  • praktische zaken zoals de inrichting van de boekhouding
  • het opstellen van de balans en de resultatenrekening
  • tips over de jaarrekening
  • subsidies Fonds PGO
  • verzekeringen
  • de werking van een kascommissie
  • ANBI-regels
  • belastingvrije vrijwilligersvergoedingen.

Het programma biedt volop ruimte voor uitwisseling, ook over actuele vragen uit uw eigen praktijk. Zo leren de deelnemers van elkaars ervaringen.

Het programma is verspreid over 2 avonden: dinsdag 24 maart en donderdag 9 april, beide van 17:30 tot 20:00 uur (inclusief broodmaaltijd).

Na afloop van de eerste avond krijgt u enige oefeningen mee naar huis die de tweede avond besproken worden.

Cursusleider

De heer Pieter van Maanen begeleidt de cursus. Hij is de auteur van de toolkit penningmeester.

Van Maanen is gepensioneerd financial controller van Stork, Océ en OTIB/Unéto-VNI. Nu is hij vrijwillig adviseur van de SESAM Academie en profiteren allerlei maatschappelijke organisaties van zijn deskundigheid op het gebied van financiële administratie.

Meer informatie

Lees het nieuwsbericht ‘Toolkit penningmeester vernieuwd’ van 11 maart 2014

Lees het nieuwsbericht over de cursus, ‘Basiscursus penningmeester heeft de juiste insteek’ van 3 maart 2014

Deadline inschrijving: 6 maart 2015

 

Doelgroep

Penningmeesters van patiënten- of gehandicaptenorganisaties

Kosten

€ 100 ‘statiegeld’

Organisatie

PGOsupport

Adresgegevens locatie

Daltonlaan 600, 3584 BK Utrecht

Telefoon

030 2040 700

E-mail

secretariaat@pgosupport.nl

Schrijf u hier in

http://www.pgosupport.nl/page/Aanmelden-penningmeester