Flyer ‘Anders Vasthouden’: oudercursus over het loslaten van je kind

Een kind met een beperking is op de weg naar volwassenheid vaker aangewezen op steun dan je andere kinderen. Hoe kun je dat zo vormgeven dat ook je kind met een beperking een meer volwassen en zelfstandig leven krijgt zónder dat je het helemaal loslaat? Hoe leer je om anders vast te houden? Het inschatten wat je hem of haar zelf kan laten beslissen of doen, én wat jouw rol daarin is, maakt het loslaten tot een boeiende opdracht. Mogelijk leidt het tot ontdekkingen die je niet voor mogelijk hield! Of ervaar je wat het anders vasthouden van je kind met jou doet!
Folder Anders Vasthouden