PlusPunt maart 2015 online!

In deze PlusPunt staan boeiende artikelen over Marlise, die door ontwikkelingen in de zorg eerder uit huis is gegaan; over het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap; over het KansPlusproject ‘Samen staan we sterker: Lokale Belangenbehartiging; en het afscheidsinterview met KansPlus directeur Jo Terlouw.
Het ZEG’s katern bevat artikelen over de invloed van de deelraad cliënten van Fatima Zorg op het verlenen van zorg en ondersteuning volgens Planetree en een verslag van een rondetafelbijeenkomst over het werk van de cliëntenraad.
Deze keer in de PlusPunt het katern van Ledengroep KansPlus Midden-Overijssel.
http://issuu.com/stichtingmeo/docs/pluspunt_kansplus_maart_2015?e=10113032/11880433