Vergoeding van lidmaatschap KansPlus door verzekeraar

In het overzicht ‘Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2015’ vindt u een uitgebreide lijst van verzekeraars die het lidmaatschap deels of volledig vergoeden, inclusief de voorwaarden die ze hierbij stellen. Ook vindt u een opsomming van verzekeraars die het lidmaatschap van een patiëntenvereniging niet vergoeden
http://www.kansplus.nl/2015/02/23/lid-van-een-patientenvereniging-misschien-vergoedt-uw-verzekeraar-het-lidmaatschap/