Overlijdensbericht Wim Buffart

KansPlus ontving met droefheid het bericht van overlijden- op veel te jonge leeftijd-  van Wim Buffart. Gedurende vele jaren was Wim voorzitter van ledengroep De Maasmond. Hij was als het ware de motor achter alle activiteiten van de ledengroep. Hij keek met voldoening terug op de jaren dat hij zich kon inzetten voor het algemeen belang van mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving. Op donderdag 2 april heeft de afscheidsbijeenkomst plaatsgevonden. Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor mensen met een verstandelijke beperking en voor onze vereniging betekend heeft en wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte om het grote verlies te dragen.

Namens het bestuur en bureau van KansPlus,

Jo Terlouw, directeur KansPlus