VVD en PvdA willen cliëntenraad versterken

Patiënten moeten meer zeggenschap krijgen over de zorg. Om dat te bereiken vragen VVD en PvdA aan het kabinet om de positie van cliëntenraden te versterken.De twee partijen willen dat de cliëntenraden een eigen budget krijgen. Dat kan besteed worden aan scholing of om kennis van buitenaf in te huren.
http://nos.nl/artikel/2028484-vvd-pvda-willen-clientenraad-versterken.html