13 en 21 april Dementietafel Zeeland: Ervaringen delen rondom verstandelijke beperking en dementie

Klaverblad Zeeland, Het Gors, MEE Zeeland, Philadelphia Zorg, LFB Goes, Stichting Ketenzorg, Odensehuis Walcheren, Zuidwester en netwerkorganisatie Ieder(in) organiseren op twee plekken in Zeeland voor de eerste maal de ‘Dementietafel’: 13 april in Middelburg en 21 april in Goes. Een bijeenkomst bedoeld voor familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners van mensen met een verstandelijk beperking die dementie hebben of eerste signalen vertonen. De Dementietafel stelt hen in de gelegenheid om ervaringen en kennis uit te wisselen over de zorg en ondersteuning. Uiteindelijk wil de Dementietafel ervoor zorgen dat de zorg en ondersteuning verbetert en daarmee de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie.
persbericht_Dementietafel_Zeeland