Ook KansPlus ondertekent brief PG-organisaties voor AO decentralisatie Wmo-Wlz

Deze week wordt in de Kamer gesproken over de decentralisatie Wmo/Wlz.
KansPlus heeft een brief vanuit de Patiënten-Gehandicaptenorganisaties aan de Tweede Kamer over de decentralisatie Wmo-Wlz mede ondertekend.

Uit het signaalrapport van de patiëntenorganisaties en uit de Monitor Transitie Jeugd blijkt  dat mensen zo zelfstandig mogelijk willen leven maar dat het vinden van passende zorg en ondersteuning daarbij niet meevalt. Veel mensen zijn in het ongewisse hoe hun zorg gaat verlopen. Veel gemeenten hebben de onafhankelijke cliëntondersteuning niet goed geregel. Veel mensen worden geconfronteerd met een stapeling aan extra kosten.
15-0026 Brief TK AO Wlz Wmo
Bijlage 1 bij brief 15-0026 TK AO Wlz Wmo