Koninklijke onderscheiding voor H.A.H.M.J (Harry) van Zuijlen

Vorige week ontving de heer Harry van Zuijlen een koninklijke onderscheiding
Samenvatting verdiensten: Decorandus is reeds 40 jaar vrijwillig actief op het gebied van welzijn en sport. Sinds 1975 is hij actief voor de Postduivenvereniging De Zwaluw, waar hij gedurende vele jaren bestuurslid is geweest. Vanuit deze bestuur rol organiseert hij, en is hij eindverantwoordelijk voor, het werven van fondsen ten behoeve van onder andere de Vrije Tijds Club Drunen en Rosmalen, de Astma Patiëntenvereniging Lotgenoten contact ‘s-Hertogenbosch en regio, Drumband Prins Maurits, KansPlus Bossche Ommelanden én Vlijmen en Stichting De Kinderen van Kenya. Niet alleen heeft hij zich sterk uitvoerend ingezet voor deze financiële uitdaging, hij is ook betrokken geweest bij de organisatie en uitvoering van activiteiten van bovengenoemde instellingen. Doctorandus wordt gezien als een manusje-van-alles van deze vereniging. Specifiek wordt zijn voorzitterschap van de Tentoonstellingscommissie benoemd. Vanaf 1976 is decorandus mede oprichter en voorzitter van de Aktie Zorgenkind door de duivensport. Sinds 1988 is hij penningmeester van de Bossche Concours Combinatie; het samenspel van alle duivenverenigingen in ‘s-Hertogenbosch e.o.

Annemie van den Heuvel van Kans Plus Bossche Ommelanden die het lintje had aangevraagd, had samen met Astrid Kortenhorst van de hobbyclubs Rosmalen ook nog een map samengesteld met informatie over de aanvraag, foto’s en ook alle felicitaties van de medeondersteuners.