KansPlus enquête over de ervaringen met de kwaliteit van zorg

Staatssecretaris van Rijn wil met plannen komen om de kwaliteit van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. KansPlus (landelijk belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking ) wil graag van verwanten en anderen die direct betrokken zijn bij de zorg horen hoe zij de kwaliteit van de zorg ervaren. Door het invullen van een korte enquête (kost hooguit 5 minuten) kun u uw inbreng geven.

https://nl.surveymonkey.com/s/LYRYFSY

 

In memoriam Bernardus Jacobus Caesar Schot

De vereniging KansPlus ontving het droevige bericht van het overlijden van de voormalig voorzitter van de verenigingsraad, de heer Ben Schot.

De heer Ben Schot was de eerst benoemde voorzitter van de verenigingsraad van KansPlus. Hij bekleedde deze functie met verve sinds oktober 2012 tot aan zijn gedwongen afscheid eind 2013 in verband met zijn gezondheid.

 In de relatief korte tijd van zijn voorzitterschap heeft de heer Schot een belangwekkend aantal onderwerpen van adviezen en standpunten weten te voorzien op basis van besluitvorming van de verenigingsraad.

Adviezen rond de toekomst van de langdurige zorg, het inkomen van mensen met een verstandelijke beperking en met name de eigen bijdrage problematiek, het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging en de rol van KansPlus in de toekomst, hebben dankzij de initiërende en stimulerende rol van de heer Schot een duidelijke invloed gehad op het beleid van KansPlus.

 KansPlus is de heer Schot veel dank verschuldigd en wenst zijn vrouw, kinderen en overige familie sterkte met het verlies van hun dierbare.

 De afscheidsdient vindt plaats op 29 mei in Oost –Souburg

 Namens het bestuur, vrijwilligers, directie en medewerkers van KansPlus

 DOC200 Bericht van overlijden van de heer Ben Schot

 

‘Dementietafel: delen en verbeteren’ genomineerd als innovatief project dementiezorg. Oproep om te stemmen!

KansPlus in initiatiefnemer van het project: De dementietafel: delen en verbeteren. De uitvoering van dit project is overgedragen aan Ieder(in) 

Een Dementietafel is een laagdrempelige en voor iedereen toegankelijke plek, waar deelnemers elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uit kunnen wisselen over de zorg, ondersteuning en omgang. Dementietafels worden georganiseerd voor ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking die dementeren (of verschijnselen daarvan vertonen), hun familie, mantelzorgers en begeleiders. Samen gaan zij met elkaar in gesprek en leren van elkaars vragen. Dementietafels worden bij voorkeur georganiseerd in de wijk (buurtcentrum, ontmoetingscentrum, gezondheidscentrum), dichtbij de mensen zelf. Hiermee willen we vooral inspelen op de behoefte aan het betrekken van mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving die nog thuis of in de wijk wonen. Bekijk ook een filmpje over Dementietafels (circa 4 minuten).
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/poll-dementiezorg-stem.html

Meer informatie over de dementietafel:

https://iederin.nl/themas/zorg-en-ondersteuning/dementietafel/