Benoeming Dickie van de Kaa tot nieuwe directeur van KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten

Het bestuur van KansPlus heeft mevrouw Dickie van de Kaa per 1 juli benoemd tot directeur van KansPlus. Zij volgt de heer Jo Terlouw op die met pensioen gaat. Het bestuur verheugt zich op de verdere samenwerking.
Persbericht KansPlus Benoeming nieuwe directeur KansPlus_2 (2)