In memoriam Bernardus Jacobus Caesar Schot

De vereniging KansPlus ontving het droevige bericht van het overlijden van de voormalig voorzitter van de verenigingsraad, de heer Ben Schot.

De heer Ben Schot was de eerst benoemde voorzitter van de verenigingsraad van KansPlus. Hij bekleedde deze functie met verve sinds oktober 2012 tot aan zijn gedwongen afscheid eind 2013 in verband met zijn gezondheid.

 In de relatief korte tijd van zijn voorzitterschap heeft de heer Schot een belangwekkend aantal onderwerpen van adviezen en standpunten weten te voorzien op basis van besluitvorming van de verenigingsraad.

Adviezen rond de toekomst van de langdurige zorg, het inkomen van mensen met een verstandelijke beperking en met name de eigen bijdrage problematiek, het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging en de rol van KansPlus in de toekomst, hebben dankzij de initiërende en stimulerende rol van de heer Schot een duidelijke invloed gehad op het beleid van KansPlus.

 KansPlus is de heer Schot veel dank verschuldigd en wenst zijn vrouw, kinderen en overige familie sterkte met het verlies van hun dierbare.

 De afscheidsdient vindt plaats op 29 mei in Oost –Souburg

 Namens het bestuur, vrijwilligers, directie en medewerkers van KansPlus

 DOC200 Bericht van overlijden van de heer Ben Schot