Impressie Algemene (Leden) Vergadering KansPlus en afscheidssymposium Jo Terlouw

Op 6 juni vond de algemene (leden) vergadering van KansPlus plaats in congrescentrum Antropia in Driebergen. Op de agenda stonden de gebruikelijke onderwerpen zoals het jaarverslag, de jaarrekening 2014, het meerjarenplan, de aanvullende begroting 2015. Er werd afscheid genomen van mevrouw Carla Kalf, die een bijzonder lange tijd verbonden is geweest aan de vereniging als landelijk bestuurder van KansPlus. Zij blijft actief als bestuurder van de ledengroep Utrecht en als bestuurder van het steunfonds. De heer Rein Baneke, voorzitter van het landelijk bestuur van KansPlus sprak haar toe en overhandigde haar de gouden speld van verdienste.
Toespraak voor Carla Kalf

IMG_3806
Jeanet Bouw, programmaleider van het programma ‘Lokale belangenbehartiging’ presenteerde dit programma.

IMG_3830-1024x683
Lokale belangenbehartiging ALV KP

In de middag vond het afscheidssymposium voor Jo Terlouw plaats. Een cadeau van de ledengroepen van KansPlus die Jo een warm hart toedragen. Marike Kuperus, auteur van ‘De vereniging op Survival’ hield een dynamisch betoog over de toekomst van het verenigingsleven. Gedeelde passie, mee veranderen met de maatschappij, transparantie, vertrouwen, betrokkenheid zijn kenmerkend voor het toekomstige verenigingsleven.

mevrouw Kuperus
Kansplus-lezing-kuperus

IMG_3850

Na de lezing van mevrouw Kuperus werd een prachtig concert van de band Theater Totaal ‘Total loss’ ten gehore gebracht. Zij traden deze middag drie keer op en brachten ook een ontroerend lied ten gehore dat speciaal voor Jo is geschreven: ‘We zullen je missen’.

IMG_3866

Martijn Gort, voormalig eindredacteur van verenigingstijdschrift Pluspunt interviewde Jo ‘op de kruk’ en spraken samen over de vereniging en de kwaliteit van de zorg.

IMG_3875

Hans Schirmbeck,  directeur van de VGN ging in op het spel dat gespeeld wordt in de belangenbehartiging en het grote belang van tegenspel door de cliëntenorganisaties.

IMG_3895

Tenslotte kreeg Jo uit handen van voorzitter Rein Baneke, de gouden speld van verdienste uitgereikt en dankte de voorzitter hem voor de 15 jaar dat hij als directeur van de vereniging de belangen van de mensen met een verstandelijke beperking heeft behartigd. Jo dankte de vereniging en alle aanwezigen voor de fijne samenwerking.

IMG_3909
IMG_3897