In memoriam Wim van Nijnatten

KansPlus ontving het droevige bericht dat de heer Wim van Nijnatten, mede grondlegger van de ledengroep KansPlus in Rotterdam plotseling is overleden in de leeftijd van 84 jaar.

De heer Van Nijnatten heeft zich zijn leven lang ingespannen voor mensen met een verstandelijke beperking, zowel in bestuurlijke zin als als vrijwilliger bij de vele vrijetijdsactiviteiten die in Rotterdam mede onder zijn bezielende leiding een grote vlucht hebben genomen.

 De passie van de heer Van Nijnatten voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie heeft hij weten over te dragen op vele andere vrijwilligers, niet in de laatste plaats op zijn directe familie.

 In 2011 heeft het landelijk bestuur van KansPlus de heer Van Nijnatten en zijn inmiddels eveneens overleden echtgenote mevrouw S.C. van Nijnatten-Kreeft het erelidmaatschap van KansPlus toegekend.

 KansPlus is de beide personen bijzonder erkentelijk voor hun verdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking en hun inzet voor onze vereniging en wenst de familie  en alle andere betrokkenen sterkte met het verlies van de heer Van Nijnatten.

 Bericht van overlijden van de heer van Nijnatten