Vernieuwingsagenda Wet Langdurige Zorg

Vernieuwingsagenda WLZ

De staatssecretaris bereidt een vernieuwingsagenda WLZ voor. KansPlus,  Belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking wil dat er gekozen wordt voor een echte vernieuwing in plaats van slechts marginale bijstellingen in de wet.

De kern van het voorstel dat KansPlus bij het ministerie van VWS heeft ingediend is dat de cliënt meer directe invloed moet krijgen op de inkoop van de zorg door de zorgkantoren. Nu blijft de cliënt in een machteloze positie verkeren waarin de afhankelijkheid van de zorgaanbieder groot is. De beheersmatige cultuur die rondom de cliënt aanwezig is draagt het gevaar in zich dat de kwaliteit van leven van de cliënt aangetast wordt. KansPlus pleit voor een daadwerkelijke vernieuwing waarbij de cliënt sturend is. Door:

  • cliënt gestuurde financiering
  • van zorgkantoor naar cliëntencorporatie
  • marktwerking op kwaliteit
  • scheiden van wonen en zorg
  • kwaliteitsbeleid
  • onafhankelijke cliëntondersteuning

Door het loskoppelen van de inkoop van het wonen en van de zorg ontstaat meer ruimte voor kleinere zorgaanbieders die de cliënten daadwerkelijk centraal stellen en minder geld hoeven te besteden aan overhead.
Persbericht kansPlus ‘Echte vernieuwing WLZ’ 17 juni 2015
Bijlage Vernieuwingsagenda WLZ