Iedere burger, ook ieder mens met een verstandelijke beperking, heeft recht op waarheidsvinding.

Naar aanleiding van berichten in de media (onder andere TV en Regionale krant) dat de politie te kennen geeft dat het geen zin heeft om aangifte te doen in geval van mensen met een verstandelijke beperking en vermoedens van seksueel misbruik heeft KansPlus de volgende notitie aangeboden voor het rondetafelgesprek op 24 juni  voor de vaste commissies Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Notitie van KansPlus voor rondetafelgesprek 24 juni