KansPlus tekent brief over voortgang hervorming langdurige zorg

Op donderdag is de voortgangsbrief hervorming langdurige zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Onderstaand treft u als reactie hierop de brief die KansPlus medeondertekend heeft. Wij zijn blij met het voorgenomen besluit het overgangsrecht te verlengen tot 2017 voor de 13duizend Wlz-geïndiceerde. Het is goed dat er voor deze groep nu duidelijkheid is en dat het proces van herindicatie zorgvuldig kan verlopen.

Het is wel van belang dat er snel duidelijkheid komt over de toegangscriteria voor de Wlz en het maatwerkprofiel. Daarnaast zou het goed zijn als het budget voor extra kosten thuis (EKT) niet elk jaar opnieuw aangevraagd hoeft te worden als de situatie hetzelfde blijft.

In de volgende link is de brief te lezen
15-0069 Inbreng PG-organisaties AO decentralisatie Wmo-Wlz (00000003)
Daarbij zijn de volgende bijlagen gevoegd:

15-0069 Bijlage 1 Overzicht speerpunten nav voortgangsrapportage Hlz 25 juni 2015

15-0069 Bijlage 2 Factsheet gesprek burger gemeenten

15-0069 Bijlage 3 Mijn kwaliteit van leven – Over leven met zorg_2015