Opvragen verantwoordingsvrij bedrag PGB via SVB

Via het Kennis- en adviescentrum bereikte ons de vraag of het verantwoordingsvrije bedrag van het PGB kan worden opgevraagd en hoe dat kan.
Voor een PGB-Wlz is dit op te vragen via http://svb.nl/int/nl/pgb/actueel/nieuwsoverzicht/150608_opvragen_verantwoordingsvrij_bedrag_nu_mogelijk_voor_Wlz.jsp .

Voor een PGB-Wmo is dit helaas nog niet mogelijk omdat de gemeentes daarvoor nog gegevens moeten aanleveren.