cliëntondersteuning in de Wet langdurige zorg (Wlz)

Het recht op cliëntondersteuning is vanaf 2015 verankerd in de Wet langdurige zorg (Wlz). Cliënten kunnen een beroep doen op een (onafhankelijke) ondersteuner. Zorgverzekeraars Nederland heeft voor de uitvoering hiervan op landelijke niveau een raamcontract gesloten met MEE Nederland en Zorgbelang.

In onderstaand factsheet vindt u informatie over de mogelijkheden van onafhankelijke cliëntondersteuning.
Factsheet cliëntondersteuning