Jaarverslag 2014 Ieder(in)

De leden van Platform VG en de CG-Raad vormen vanaf 1 januari 2014 samen ‘de leden van Ieder(in)’.  Leden van Ieder(in) zijn organisaties van mensen met een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking en mensen met een chronische ziekte.

Hieronder de link naar het eerste jaarverslag van Ieder(in):

Jaarverslag Ieder(in)

 

De onderwijsconsulent

Vanaf 1 augustus zijn er onderwijs-zorgconsulenten actief, speciaal daarvoor aangesteld door het ministerie van OCW, die ouders helpen zorg in het onderwijs te regelen.

Naast knelpunten in de uitvoering van de Zorgverzekeringswet zijn er ook andere problemen bekend. Sommige ouders hebben ondersteuning nodig bij het regelen van zorg in onderwijs vanuit de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg.

U kunt deze consulenten bereiken via  Bureau Onderwijsconsulenten, op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur via het centrale nummer 070 – 312 28 87 of info@onderwijsconsulenten.nl.

Zie ook www.onderwijsconsulenten.nl

Meld problemen met intensieve kindzorg in het onderwijs

Ouders van kinderen met intensieve kindzorg ondervinden problemen met het regelen van begeleiding of toezicht tijdens schooltijd. De staatssecretarissen van onderwijs en VWS hebben toegezegd dat ze dit voor 1 augustus gaan oplossen. Dus als u ook deze problemen hebt dan is het nu tijd om die te melden! En ook als u van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd wordt of als u niet weet welk zorgloket verantwoordelijk is voor het organiseren van zorg en ondersteuning op school. U kunt dat melden bij het Juiste Loket: meldpunt@juisteloket.nl of bel naar (030) 7897878.

 

Leiden zelfsturende teams tot meer kwaliteit ?

Zelfsturende teams lijken terug van weggeweest. In de jaren 90 was er in de zorg veel aandacht voor de invoering van zelfsturende teams. Het werd gezien als een middel om meer cliëntgericht te kunnen werken en daarmee een betere kwaliteit te kunnen bieden. Nadat de aandacht voor zelfsturende teams een tijd is weggeëbd, komt het nu weer terug. Steeds meer instellingen, met name in de VG-sector, gaan over tot de invoering ervan. Maar staat ook nu de wens om meer kwaliteit te bieden centraal?

In de twee volgende links vindt u  persberichten geschreven door Pouwel van de Siepkamp, lid van het landelijk bestuur KansPlus.

Persbericht zelfsturende teams naar dialoog en Persbericht van zelfsturing naar dialoog

Webinar KansPlus over lokale belangenbehartiging

Speciaal voor KansPlus en andere belanghebbenden starten we, naast de diverse bijeenkomsten in het land, met brede online communicatie door de inzet van WEBINARS en SOCIAL MEDIA.

• Website http://www.kansplus.nl
• Twitter https://twitter.com/KansPlusNL
• Facebook https://www.facebook.com/kansplus
• YouTube https://www.youtube.com/KansPlus
• LinkedIn https://goo.gl/DcI3sF

webinar en sociale media