VraagRaakbrief over inkoopbeleid langdurige zorg 2016

VraagRaak, steunpunt cliëntenraden van KansPlus heeft een brief geschreven aan de cliëntenraden, familieraden en familieverenigingen om de aandacht te vestigen op het inkoopbeleid langdurige zorg 2016

Recent hebben nl. de eerste oriënterende besprekingen plaatsgevonden over de zorginkoop 2016 tussen de zorgkantoren en de Raden van Bestuur van de aanbieders van zorg die binnen de Wet Langdurige Zorg valt. In augustus zullen de besprekingen over de zorginkoop verder worden gevoerd en uitmonden in een overeenkomst die begin november rond moet zijn.
1.11-1916-brief Zorginkoop
Inkoopkader langdurige zorg 2016
http://www.meepratenoverzorginkoop.nl/zorginkoop/zorgkantoor-schrijft.html