KansPlus ondertekent brieven over voortgang decentralisatie van de Wmo/Wlz en de Jeugdwet

Op 9 en 10 september spreekt de Tweede Kamer  over de decentralisatie van de Wmo/Wlz en over de Jeugdwet.

KansPlus heeft samen met andere PG-organisaties aanbevelingen opgesteld omdat blijkt dat het gedecentraliseerde stelsel nog niet werkt en omdat er grote verschillen zijn in de toegang tot de zorg.

15-0105 Inbreng PG-organisaties AO decentralisatie Wmo-Wlz 9 september met daarbij de rapportage Moet ik echt zoveel inleveren-signaalrapportage .

Voor het algemeen overleg over de Jeugwet heeft KansPLus de volgende brief mede-ondertekent.
15-0107 Bijlage AO Jeugd