Samenvatting uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden over Verduidelijking rechten Cliëntenraden over adviesrecht medezeggenschapsstructuur, recht op continuïteit in de ondersteuning, recht op financiële informatie en het niet zo maar kunnen beëindigen van de samenwerking met een voorzitter of hele cliëntenraad

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) heeft onlangs interessante verduidelijkende uitspraken gedaan over de rechten van een Cliëntenraad van een instelling, in dit geval een zorgaanbieder die zorg en dienstverlening biedt aan mensen met een verstandelijke handicap. Het ging om een zorgaanbieder met rond 90 voorzieningen in verschillende regio’s met eind 2013 540 plaatsen verblijfzorg en 703 extramurale cliënten (exclusief cliënten dagactiviteiten). Deze werden in een uitspraak op 12 augustus 2015 gepubliceerd op de site van de Commissie (uitspraak 15-005). Het is goed dat de LCvV de puntjes op de i zet en dat andere cliëntenraden hiervan kennis nemen. Ook al is het dat op één punt de opvatting van de Cliëntenraad niet werd overgenomen (te naar personen herkenbare gedetailleerde informatie).
Uitspraak LCvV augustus 2015