Landelijke bijeenkomst Dementietafel bij de VGN

Organisatoren van Dementietafels uit alle delen van het land hielden op 17 september bij de VGN hun eerste landelijke bijeenkomst. Belangenvereniging Ieder(in) biedt onderdak aan de Dementietafels, die op initiatief van KansPlus zijn gestart. Projectleider Sandra Overbeek presenteerde met trots de stand van zaken. In alle provincies zijn nu dankzij pionierswerk en goede samenwerking van vele zorginstellingen, familie, MEE-organisaties en andere ketenpartners Dementietafels opgestart.
Zie voor meer info: http://www.vgn.nl/artikel/23115

Op de website van het Kennisplein is ook informatie te vinden over de Dementietafel.