Prinsjesdag 2015: Mensen met een beperking over het hoofd gezien

De Algemene Beschouwingen zijn begonnen. Mensen met een beperking zijn in de Troonrede, in de Rijksbegroting en de Miljoenennota over het hoofd gezien. Ook in de berichtgeving in de media komen ze nauwelijks voor. Vrijwel nergens hoor of lees je dat hun koopkracht in 2016 fors omlaag gaat. Als ze de pech hebben in de verkeerde gemeente te wonen, daalt hun koopkracht met maar liefst 15%. De gedecentraliseerde zorg werkt nog niet en is een gemeenteloterij.

De belangrijkste onderwerpen voor mensen met een beperking zijn hier op een rij gezet.