Ledengroep Noord Holland Noord schrijft brief naar wethouder over aanbesteding Wmo

De ledengroep Noord Holland Noord laat zien wat lokale belangenbehartiging inhoudt.
Met een brief rechtstreeks aan de wethouder van gemeente Hollands Kroon uit de ledengroep zijn zorgen over de aanbesteding van de Wmo. In de brief staat waarom de ledengroep een andere manier van aanbesteden wil. Ook beschrijven ze hun bezwaren tegen het wijkteam en generalisten. Tenslotte stellen ze een aantal vragen aan de wethouder.
De brief is in kopie naar de gemeenteraad en de Wmo-adviesraad gestuurd. Lees de tekst van de brief hier 

Op deze manier komt de ledengroep zichtbaar op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking.

Waar heeft de ledengroep Noord Holland Noord zorgen over?
De gemeente wil dat alles via één aanbieder wordt geregeld. Aanbieders willen dat het niet zo snel gaat. Wie wordt hiervan de dupe?
Ook verdwijnen per januari 2017 een aantal subsidies omdat de activiteiten onderdeel van de aanbesteding worden, of worden taken overgeheveld naar het wijkteam. Gevolg is dat goede medewerkers nu al op zoek gaan naar een andere baan. Ook vreest de ledengroep voor mogelijke belangenverstrengeling omdat het wijkteam niet onafhankelijk van de gemeente is.
De gemeente wil generalisten in het wijkteam. De ledengroep vindt dat geen goede ontwikkeling. Ze pleiten voor casemanagers die een beroep kunnen doen op mensen met gespecialiseerde kennis.