Vooraankondiging congres Zorg voor leven in vrijheid

Op 11 december organiseert KansPlus/VraagRaak samen met LSR het congres:

Zorg voor leven in vrijheid
Hoe zet ik dit thema op de agenda?

Elk mens maakt in zijn leven keuzes op veel dagelijkse momenten. Hoe vrij zijn cliënten in de keuzes die ze maken? Wordt hierover gesproken binnen de instelling? Zijn cliënten en medewerkers zich ervan bewust als de vrijheid van cliënten beperkt wordt? Vrijheid is een kostbaar goed waar we zorgvuldig mee om moeten gaan.

Noteer vrijdag 11 december vast in de agenda!

Vooraankondiging congres cliëntenraden
Vooraankondiging congres picto
PlusPunt 40-zorg voor leven in vrijheid

Webinars KansPlus

Dit najaar organiseert KansPlus enkele webinars. Een webinar is een live uitzending op internet die u via uw computer of tablet ‘live’ kunt volgen.
Het is mogelijk om tijdens de webinars vragen te stellen per e-mail, via webinars@kansplus.nl Als de tijd het toelaat wordt getracht om telkens tegen het einde de vragen live te beantwoorden. Mocht u na afloop toch nog vragen hebben, mail deze dan ook gewoon door, wij zullen de antwoorden publiceren en u hiervan op de hoogte brengen.

Op 14 oktober om 17.00 uur: Interview met 2 lokale belangenbehartigers.
In de cursus Lokale Belangenbehartiging gaan we dieper in op wat lokale belangenbehartiging is. Wat verstaan we onder belangenbehartiging? Wat is belangrijk bij het bouwen van netwerken? Hoe doe je dat? Wat werkt en wat werkt niet? We hebben twee rasechte belangenbehartigers bereid gevonden om hun kennis en ervaring te delen: de heren Aart Bogerd en Pouwel van de Siepkamp.
U kunt zich aanmelden via webinars@kansplus.nl en ontvangt dan een weblink met aanvullende informatie.

28 oktober: waar gaat de gemeente over? Met de decentralisatie van Awbz naar Wmo, Participatiewet en Jeugd zijn er veel nieuwe onderwerpen naar de gemeente gekomen. Welke onderwerpen zijn dat? En wat is de rol van de gemeente daarin?
11 november: start met netwerkbijeenkomst samen met Zorg Verandert; hoe ontdek je thema’s?
21 oktober: impressie van een bijeenkomst van de KansPlus ledengroep in Vlissingen over veranderingen in de zorg in makkelijk Nederlands.
17 november: Optrekken met Wmo-raden/Adviesraden Sociaal Domein? Wat is de rol van een Wmo-raad of Adviesraad? Is het juist slim om je daar op te richten als belangenbehartiger of juist niet?
9 december: Hoe verzamelen we informatie via Social Media? Bijvoorbeeld hoe doen anderen dat?