Vooraankondiging congres Zorg voor leven in vrijheid

Op 11 december organiseert KansPlus/VraagRaak samen met LSR het congres:

Zorg voor leven in vrijheid
Hoe zet ik dit thema op de agenda?

Elk mens maakt in zijn leven keuzes op veel dagelijkse momenten. Hoe vrij zijn cliënten in de keuzes die ze maken? Wordt hierover gesproken binnen de instelling? Zijn cliënten en medewerkers zich ervan bewust als de vrijheid van cliënten beperkt wordt? Vrijheid is een kostbaar goed waar we zorgvuldig mee om moeten gaan.

Noteer vrijdag 11 december vast in de agenda!

Vooraankondiging congres cliëntenraden
Vooraankondiging congres picto
PlusPunt 40-zorg voor leven in vrijheid