Aanmelding congres Zorg voor Leven in Vrijheid 11 december 2015

Meer informatie via KansPlus/VraagRaak (info@kansplus.nl of 030-2363744) en het secretariaat van het LSR (info@hetlsr.nl of 030-293 76 64).