Enquête dagbesteding

KansPlus wil graag weten hoe het er op dit moment voor staat met de dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij willen u uitnodigen om onze enquête hierover in te vullen en vragen daarom aan cliënten, verwanten/vertegenwoordigers en begeleiders hoe hun ervaring en mening is over de dagbesteding. De resultaten van de enquête zullen, indien daar aanleiding toe is, gebruikt worden bij diversen activiteiten en acties om de kwaliteit te verbeteren.
Het invullen van de enquête kost ongeveer 10 minuten. Klik op de volgende link om de enquête in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/kansplus2