Videoverslagen webinars KansPlus

Het webinar van 9 december ‘Hoe verzamelen we informatie via sociale media’ is te volgen via https://youtu.be/hD1X0A3ipsI

Het webinar van 17 november ‘Optrekken met Wmo-raden/adviesraden sociaal domein’ is te volgen via https://youtu.be/rkbeC6_E70s

Het webinar van 11 november ´Bijeenkomsten om te starten met belangenbehartiging´ is te volgen via https://youtu.be/0p9jDPQXJQA .

Het webinar van woensdag 28 oktober over ‘Waar gaat de gemeente over? is te bekijken via https://youtu.be/SZRDCK0oUbw

Het webinar van 14 oktober waarin twee belangenbehartigers geïnterviewd werden over hun kennis en ervaring op het gebied van belangenbehartiging is te volgen via https://youtu.be/RbmVjY0QfI0

 

Derde Voortgangsrapportage hervorming langdurige zorg

Voorafgaand aan het begrotingsdebat stuurde Staatssecretaris Van Rijn nog een brief met deze Voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer. In die rapportage worden veel onderwerpen over (knelpunten bij) de uitvoering besproken. Bij die brief zitten als bijlage ook andere rapporten. Onder meer over ‘eigen bijdragen voor algemene voorzieningen in de Wmo 2015’ (link), over ‘vernieuwing in de dagbesteding ’ (link), over ‘ontvangen signalen over knelpunten’ (link) en over ‘afgegeven CIZ-indicaties in het eerste halfjaar 2015’ (link).

Nationaal Zorgnummer

Het Nationale Zorgnummer is een initiatief van Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie NPCF.

Het Nationale Zorgnummer is tot stand gekomen in het project ‘PG werkt samen’, waarin de drie koepels intensief samenwerken. Het streven is om de stem van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben krachtig te laten klinken. Doelstellingen zijn onder meer:

  • de telefonische bereikbaarheid vergroten voor mensen (cliënten, familie) met een vraag, klacht of melding op het gebied van zorg, ondersteuning en participatie;
  • de wijze van registratie van vragen en antwoorden uniformeren;
  • issues waar veel vragen of zorgen over zijn als input gebruiken voor belangenbehartiging.

https://iederin.nl/nieuws/17684/het-nationale-zorgnummer-gelanceerd-/