Derde Voortgangsrapportage hervorming langdurige zorg

Voorafgaand aan het begrotingsdebat stuurde Staatssecretaris Van Rijn nog een brief met deze Voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer. In die rapportage worden veel onderwerpen over (knelpunten bij) de uitvoering besproken. Bij die brief zitten als bijlage ook andere rapporten. Onder meer over ‘eigen bijdragen voor algemene voorzieningen in de Wmo 2015’ (link), over ‘vernieuwing in de dagbesteding ’ (link), over ‘ontvangen signalen over knelpunten’ (link) en over ‘afgegeven CIZ-indicaties in het eerste halfjaar 2015’ (link).