Meld je aan voor de klankbordgroep Lokale Belangenbehartiging KansPlus

Drie redenen om je aan te melden voor de klankbordgroep Lokale Belangenbehartiging KansPlus.

Voor een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking is het nodig om vaak, duidelijk en vanuit onze ervaringen, de belangen over het voetlicht te brengen. Omdat veel is veranderd in zorgland, is KansPlus gestart met het programma Lokale Belangenbehartiging. Want hoe doe je dat? Waar begin je? En wat kun je eigenlijk bewerkstelligen?

De eerste resultaten van het programma zijn zichtbaar. Vier ledengroepen zijn met een coach aan het ontdekken hoe zij het beste aan belangenbehartiging in hun gemeente of regio kunnen werken. Via webinars en artikelen verspreiden we informatie, en er zijn cursussen voor mensen die nieuwsgierig zijn naar of zich zorgen maken over een onderwerp en hun stem willen laten horen.

Klankbordgroep

Het programma zoekt naar meedenkers over de koers, organisatie en activiteiten voor Lokale Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking.

De klankbordgroep wil helpen om maximale resultaten te halen uit het programma Lokale Belangenbehartiging en legt een verbinding met de praktijk als het programma in september 2016 stopt. Door een spiegel te zijn, kritische vragen te stellen, te brainstormen over nieuwe ideeën en mogelijkheden, mee te denken over de communicatie en de middelen die je daarvoor kunt inzetten en de deskundigheid van de afzonderlijke leden in te zetten.

De klankbordgroep komt volgend jaar drie keer bij elkaar onder leiding van de onafhankelijke voorzitter van de klankbordgroep en ervaren belangenbehartiger: Aart Bogerd. Iedereen die interesse heeft, kan zich melden.

De klankbordgroep komt de eerste keer bij elkaar op 22 januari (middag). Voorlopig zijn dit de twee andere data: 15 april en 10 juni.

Drie redenen om je aan te melden voor de klankbordgroep

  1. je draagt bij aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking
  2. je krijgt ideeën om zelf (weer) aan de slag te gaan met belangenbehartiging
  3. je vergroot je eigen netwerk

Aanmelden kan door een mail te sturen naar de programmaleider Jeanet Bouw. email: j.bouw@kansplus.nl.

ABCDate zoekt vrijwilligers voor online Helpdesk

De makers van Steffie.nl ontwikkelen op dit moment ABCDate, een nieuwe contactbemiddelingswebsite. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen via deze site op zoek naar vriendschap, een maatje of een relatie. Voor hen is dit gratis.

Bij ABCDate hoort een online Helpdesk, die door een team van vrijwilligers wordt bemenst. Ieder draait één of meerdere dagdelen per week een ‘dienst’. Tijdens uw dienst kijkt u regelmatig of er vragen zijn voor de Helpdesk, en deze beantwoordt u dan.

Lijkt dit u leuk en zinvol vrijwilligerswerk? Kunt u zich goed inleven in anderen, bent u digitaal vaardig en kunt u eenvoudig communiceren? U krijgt begeleiding bij dit vrijwilligerswerk, plus een vrijwilligersvergoeding van €5 per dienst. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar geesje@steffie.nl en vraag om meer informatie!

DELA overhandigt cheque aan KansPlus voor Dementietafel

Vrijdag 11 december aanstaande zal Hanneke de Jonge van de coöperatie DELA symbolisch een cheque overhandigen aan belangennetwerk KansPlus. De cheque is bedoeld ter ondersteuning van Dementietafels. Bij een Dementietafel gaan familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners met elkaar in gesprek over mensen met verstandelijke beperkingen en dementie. Deze succesvolle methode is de afgelopen drie jaar opgezet en uitgeprobeerd door netwerkorganisatie Ieder(in). In 2016 zal de methode verder worden geïmplementeerd door KansPlus.

De overhandiging van de cheque vindt plaats tijdens het congres Zorg voor Leven in Vrijheid, dat KansPlus en het LSR organiseren in Driebergen. Een bijeenkomst voor cliëntenraden en familieverenigingen in de gehandicaptenzorg. Rein Baneke, voorzitter van KansPlus, en Sandra Overbeek, projectleider van het project Dementietafel, nemen de cheque in ontvangst. Medewerkers van coöperatie DELA hebben geld van hun kerstpakket hiervoor beschikbaar gesteld. Een hele mooie en bijzondere geste die zeer op prijs wordt gesteld.

Ontmoeting en gesprek

Het geld wordt gebruikt om de methode Dementietafel verder vorm te geven. De Dementietafel creëert een mogelijkheid voor familie, mantelzorgers en professionele hulpverleners om met elkaar ervaringen en kennis te delen over een voor alle partijen nieuwe en ingrijpende situatie: mensen met een verstandelijke beperking die ouder worden en dementeren. Hoe ga je hiermee om? Bijvoorbeeld als het gaat om huisvesting, veiligheid, deelname aan de samenleving, zorg (ook in de laatste levensfase).

De afgelopen drie jaar is vanuit Ieder(in) in iedere provincie een Dementietafel georganiseerd. In een groot aantal provincies zijn er al vervolgbijeenkomsten geweest en zullen er nog meerdere volgen. Zowel verwanten als hulpverleners zijn zeer te spreken over de Dementietafel en geven aan dat het voorziet in een behoefte. KansPlus is, als initiatiefnemer, steeds nauw betrokken geweest bij dit project. Veel leden van KansPlus hebben ook deel genomen aan de Dementietafels. Enkele bestuursleden hadden zitting in één van de werkgroepen.

Kwaliteit van leven verbeteren

KansPlus zal het komende jaar vanuit een landelijke positie de Dementietafel verder positioneren en ondersteunen. Onder andere door deskundigheidsbevordering van de coördinatoren van de nu functionerende werkgroepen (bijvoorbeeld als het gaat om fondsenwerving); door nieuwe werkgroepen te informeren; door te zorgen voor bekendheid op allerlei plekken. Kortom: het doel is een stevige basis te creëren voor Dementietafels, zodat deze methode op meerdere plekken kan worden toegepast. Met als uiteindelijk doel de kwaliteit van leven voor mensen met verstandelijke beperkingen die dementeren én voor hun familie, te verbeteren.

Voortgang van de Dementietafel wordt naast coöperatie DELA ook mogelijk gemaakt door het VSBfonds.

Meer informatie over coöperatie DELA: www.dela.nl
Meer informatie over KansPlus: www.kansplus.nl
Meer informatie over Dementietafel: www.iederin.nl
Meer informatie over VSBfonds: https://www.vsbfonds.nl/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Onderzoek naar mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid

Hoe komt het nou dat steeds meer mensen met LVB of zwakbegaafdheid een beroep doen op de (langdurige) zorg? Dit is een van de vragen die Peter Nouwens met behulp van zijn promotieonderzoek graag wil beantwoorden. Dit promotieonderzoek bestaat uit vier deelonderzoeken, waarvan twee inmiddels afgerond zijn.

Voor het derde deelonderzoek is Peter Nouwens op zoek naar mensen die deel willen nemen.Bent u een wetenschapper met minimaal 3 publicaties op het gebied van LVB/zwakbegaafdheid of een ouder/opvoeder van een kind met LVB of zwakbegaafdheid en wilt u graag uw stem laten horen voor deze mensen?

Voor meer informatie over het onderzoek en eventuele deelname kunt u een e-mail sturen naar Peter Nouwens (p.j.g.nouwens@tilburguniversity.edu) of Nienke Smulders(nsmulders@prismanet.nl), of bellen naar 06-33933247.

Lees ook : Folder geestdrift

Vervolgplan actie Red de Zorg

Na de actie op 12 september j.l. waarbij 15 duizend en 750.000 handtekeningen mensen demonstreerden om Staatssecretaris Van Rijn op te roepen om in te grijpen in de chaos die zijn zorgbeleid heeft veroorzaakt komen er nog dagelijks nieuwsberichten voorbij waarin staat dat mensen tussen wal en schip vallen. Dit vraag om een vervolgplan.
FNV Zorg & Welzijn heeft besloten de druk verder op te voeren en Van Rijn te dwingen in te grijpen. Dit gaat gebeuren door de Staatssecretaris een vroegtijdig kerstcadeau van 1 miljoen handtekeningen aan te bieden op 15 december in Den Haag.

U kunt hier aan meedoen door:

  1. De volkspetitie te tekenen en voor zo ver nog niet gebeurd ook mensen in hun eigen omgeving te laten tekenen. U zou bijvoorbeeld ook met een groep mensen uit uw organisatie bij evenementen gaan staan waar rijen zijn. http://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/zorg-en-welzijn/vvt/nieuws/1056467-volkspetitie-red-de-zorg/
  2. Actief te helpen met de mobilisatie voor 15 december. Aanmelden voor 15 december kan weer via onze website www.fnvvoorzorg.nl We regelen ook deze keer weer gratis treinkaartjes. We starten 15 december om 12.00 (inloop 11.30) De locatie wordt zoals het er nu uitziet het Spuiplein te Den Haag