DELA overhandigt cheque aan KansPlus voor Dementietafel

Vrijdag 11 december aanstaande zal Hanneke de Jonge van de coöperatie DELA symbolisch een cheque overhandigen aan belangennetwerk KansPlus. De cheque is bedoeld ter ondersteuning van Dementietafels. Bij een Dementietafel gaan familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners met elkaar in gesprek over mensen met verstandelijke beperkingen en dementie. Deze succesvolle methode is de afgelopen drie jaar opgezet en uitgeprobeerd door netwerkorganisatie Ieder(in). In 2016 zal de methode verder worden geïmplementeerd door KansPlus.

De overhandiging van de cheque vindt plaats tijdens het congres Zorg voor Leven in Vrijheid, dat KansPlus en het LSR organiseren in Driebergen. Een bijeenkomst voor cliëntenraden en familieverenigingen in de gehandicaptenzorg. Rein Baneke, voorzitter van KansPlus, en Sandra Overbeek, projectleider van het project Dementietafel, nemen de cheque in ontvangst. Medewerkers van coöperatie DELA hebben geld van hun kerstpakket hiervoor beschikbaar gesteld. Een hele mooie en bijzondere geste die zeer op prijs wordt gesteld.

Ontmoeting en gesprek

Het geld wordt gebruikt om de methode Dementietafel verder vorm te geven. De Dementietafel creëert een mogelijkheid voor familie, mantelzorgers en professionele hulpverleners om met elkaar ervaringen en kennis te delen over een voor alle partijen nieuwe en ingrijpende situatie: mensen met een verstandelijke beperking die ouder worden en dementeren. Hoe ga je hiermee om? Bijvoorbeeld als het gaat om huisvesting, veiligheid, deelname aan de samenleving, zorg (ook in de laatste levensfase).

De afgelopen drie jaar is vanuit Ieder(in) in iedere provincie een Dementietafel georganiseerd. In een groot aantal provincies zijn er al vervolgbijeenkomsten geweest en zullen er nog meerdere volgen. Zowel verwanten als hulpverleners zijn zeer te spreken over de Dementietafel en geven aan dat het voorziet in een behoefte. KansPlus is, als initiatiefnemer, steeds nauw betrokken geweest bij dit project. Veel leden van KansPlus hebben ook deel genomen aan de Dementietafels. Enkele bestuursleden hadden zitting in één van de werkgroepen.

Kwaliteit van leven verbeteren

KansPlus zal het komende jaar vanuit een landelijke positie de Dementietafel verder positioneren en ondersteunen. Onder andere door deskundigheidsbevordering van de coördinatoren van de nu functionerende werkgroepen (bijvoorbeeld als het gaat om fondsenwerving); door nieuwe werkgroepen te informeren; door te zorgen voor bekendheid op allerlei plekken. Kortom: het doel is een stevige basis te creëren voor Dementietafels, zodat deze methode op meerdere plekken kan worden toegepast. Met als uiteindelijk doel de kwaliteit van leven voor mensen met verstandelijke beperkingen die dementeren én voor hun familie, te verbeteren.

Voortgang van de Dementietafel wordt naast coöperatie DELA ook mogelijk gemaakt door het VSBfonds.

Meer informatie over coöperatie DELA: www.dela.nl
Meer informatie over KansPlus: www.kansplus.nl
Meer informatie over Dementietafel: www.iederin.nl
Meer informatie over VSBfonds: https://www.vsbfonds.nl/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­