Onderzoek naar mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid

Hoe komt het nou dat steeds meer mensen met LVB of zwakbegaafdheid een beroep doen op de (langdurige) zorg? Dit is een van de vragen die Peter Nouwens met behulp van zijn promotieonderzoek graag wil beantwoorden. Dit promotieonderzoek bestaat uit vier deelonderzoeken, waarvan twee inmiddels afgerond zijn.

Voor het derde deelonderzoek is Peter Nouwens op zoek naar mensen die deel willen nemen.Bent u een wetenschapper met minimaal 3 publicaties op het gebied van LVB/zwakbegaafdheid of een ouder/opvoeder van een kind met LVB of zwakbegaafdheid en wilt u graag uw stem laten horen voor deze mensen?

Voor meer informatie over het onderzoek en eventuele deelname kunt u een e-mail sturen naar Peter Nouwens (p.j.g.nouwens@tilburguniversity.edu) of Nienke Smulders(nsmulders@prismanet.nl), of bellen naar 06-33933247.

Lees ook : Folder geestdrift